Öğrencilerin kazanımları:

·         Öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever.

·         Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.

·         Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.

·         Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.

·         Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.