Üyelik-Sözleşme

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TANIMLAR

CLOUD AKADEMİ:
Unvan:Paşa SÜER/ CLOUD AKADEMİ&EĞİTİM AJANS YAZILIM DANIŞMANLIK
Adres:Yakut Mah. 3857. Sk. No:5/7 Kocasinan/ KAYSERİ
Telefon:08503462934
E-posta:info@cloudakademi.com
Bundan sonra CLOUD AKADEMİ olarak anılacaktır.

ÜYE:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları CLOUD AKADEMİ’ya ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

Ad Soyad / Unvan: 
Adres:
Telefon:
E-posta:
Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE’nin CLOUD AKADEMİ’ye ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (CLOUD AKADEMİ Kampüs www.cloudakademi.com) elektronik ortamda yaptığı Üyelik başvurusunun kapsamı, süresi, Üyelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Üyelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – ÜYELİK SÜRESİ

CLOUD AKADEMİ Kampüs ÜYElik süresi, ÜYEliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. ÜYE, ağustos ayında otomatik olarak bir üst sınıfa geçer.

MADDE 4 –KAPSAM

CLOUD AKADEMİ Kampüs ÜYEliği, CLOUD AKADEMİ’nın fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul, 5, 6, 7, 8. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ÜYE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 5– ÜYELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

ÜYE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;

 • Video dersler
 • Konu anlatımları,
 • Eğitsel oyunlar ve etkinlikler,
 • Etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar,
 • Konu tarama testleri, tema-ünite sınavları,
 • Ara değerlendirme ve genel değerlendirme sınavları,
 • Rehberlik Ölçme değerlendirme ve raporlama,
 • Elektronik kitaplar,
 • Sözlükler yer almaktadır.

MADDE 6 – ÜYELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

CLOUD AKADEMİ Kampüs ÜYElik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartı ile, banka, PTT havalesi / EFT ile veya CLOUD AKADEMİ Kampüs Şifreli Üyelik kartı satın alınarak yapılabilir.

Kredi Kartı
İnternet üzerinden kredi kartı ile CLOUD AKADEMİ  hemen ÜYE olunabilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır.
Kredi kartı ile ÜYElik satın alan ÜYE, sözleşme kurulduktan sonra ÜYElik sözleşmesinin sonraki yıllar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada ÜYE, kurulmuş olan ÜYElik sözleşmesinin izleyen yıllar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse ÜYElik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için, o an geçerli olan ÜYElik ücreti kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu hüküm devam eden yıllar için de geçerlidir. ÜYE, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini CLOUD AKADEMİ’ye bildirme hakkına sahiptir.

MADDE 7- Banka, PTT Havalesi / EFT Ödemesi
ÜYElik ücreti, belirtilen banka, PTT hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu CLOUD AKADEMİ  Çağrı Merkezi’ne ulaştırıldığında ÜYEye elektronik ortamda aktivasyon kodu gönderilerek ÜYElik başlatılır.Şifreli Üyelik Kartı, yetkili eğitim danışmanlarından, bayilerden ve Üye eğitim kurumlarından temin edilebilir. Üyelik kartının arkasında yer alan “Aktivasyon Kodu” kullanılarak ÜYElik başlatılır.

MADDE 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. ÜYECLOUD AKADEMİ ‘e ÜYE olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, CLOUD AKADEMİ’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
8.2. ÜYE, siteye girerken “kullanıcı adı” ve ÜYE olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. ÜYE, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ÜYE’ye aittir. CLOUD AKADEMİ’nın ÜYEnin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.
8.3. ÜYECLOUD AKADEMİ Kampüs internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/Üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ÜYE’ye/Üyeye aittir.
8.4. CLOUD AKADEMİ almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, ÜYE verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunması ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek CLOUD AKADEMİ’nın hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, Cloud Akademi kullanılmasından dolayı uğrayabileceği CLOUD AKADEMİ‘nın sadece hafif kusuru sebebiyle meydana gelebilecek zararlar yüzünden CLOUD AKADEMİ‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
8.5. CLOUD AKADEMİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
8.6. CLOUD AKADEMİ, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde CLOUD AKADEMİ‘nın sorumluluğu doğmayacaktır.
MADDE 9 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

9.1. Veri sorumlusu olarak CLOUD AKADEMİ kişisel verilerinizi ilgili mevzuatlarda öngörülen kapsamlarda; sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla CLOUD AKADEMİ’nın ilgili birimleri ile paylaşmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi ve ayrıca izin vermeniz halinde satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

9.2. CLOUD AKADEMİÜYE’ye ait olan kişisel verilerden ÜYE’nin adı ve soyadı ile T. C. kimlik numarasını, elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini, ziyaretine ilişkin bilgilerini (IP adresi gibi) Üyelik sırasında, iletişim bilgilerinizi ve iletişim içeriğiniz tarafımıza iletişim numaramız veya adreslerimizden ulaşmanız halinde elde edilmekte ve işlenmektedir. Aynı zamanda CLOUD AKADEMİ platformlarının kullanımı sırasında Üye hareketleri hizmetlerimizin geliştirilmesi adına çerezler aracılığıyla izlenmektedir.

9.3. CLOUD AKADEMİ tarafından kişisel verileriniz hukuki taahhütleri ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alınmış olarak, izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari nitelikte olan ve izin vermenizle bağlantılı olmaksızın ticari nitelikte olmayan iletilerin gönderilmesi ve ancak herhangi bir fiziksel ürünü satın almanız halinde size tedarik edebilmemiz amacıyla iş ortağımız olan kargo şirketlerine aktarılabilecektir. Aksi halde CLOUD AKADEMİÜYE bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

9.4. CLOUD AKADEMİÜYE’nin kişisel verilerini sadece 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtildiği üzere;

 • 4.a. İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • 4.b. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • 4.c. CLOUD AKADEMİnın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

9.5. ÜYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanabilmek için ilgili talebini belirterek iadeli taahhütlü posta, noter aracılığıyla veya şahsen teslim yollarıyla ; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

9.6. ÜYECLOUD AKADEMİ’nın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI

ÜYE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, posta ve benzeri bir yolla CLOUD AKADEMİ‘ya ulaşmasından itibaren ÜYElik iptal edilir ve ödenen ÜYElik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi
E-posta::info@Cloudakademi.com
Posta Adresi::Yakut Mah. 3857. Sk. No:5/7 Kocasinan/ KAYSERİ

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

CLOUD AKADEMİÜYE’nin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın ÜYE’nin ÜYEliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. ÜYE, bu hususları kabul ettiğini ve ÜYEliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı CLOUD AKADEMİ’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ÜYE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

ÜYE’nin, ÜYElik kaydı yapması, işbu ÜYElik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta ÜYE’nin e-posta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme ÜYElik süresinin hitamı, ÜYE’nin ÜYEliğini iptal etmesi veya CLOUD AKADEMİ tarafından ÜYEliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.